Тема: "Иновативни методи за продажба и анализ при реализацията на земеделска продукция"

Дата: 9 юни 2023 г. (петък)

Начин на провеждане: онлайн

Начален час: 10:00 ч.

Краен час:  12:00 ч.

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието, Териториален областен офис (ТОО) - Варна и Икономически университет - Варна

По време на онлайн семинара участниците ще се запознаят с иновативните методи за продажба и анализ, чрез които могат да реализират продукцията си, както и с конкретни практически насоки, свързани с директни доставки и къси вериги на продажба.

Във втората част на семинара ще бъде представена информация за очакваните условия за подпомагане по интервенциите „Стартова помощ за установяване на млади земеделски стопани“ и „Подпомагане на много малки земеделски стопанства“ – част от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони (СПРЗСР) 2023 - 2027 г.

Основните теми на информационния семинар са следните:

  • Стъпки в процеса на продажба и анализ на клиентския профил
  • Иновативни методи за комуникация и продажба на земеделски продукти
  • Очаквани условия за подпомагане по интервенциите „Стартова помощ за установяване на млади земеделски стопани“ и „Подпомагане на много малки земеделски стопанства“ – част от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони (СПРЗСР) 2023 - 2027 г.

Участието е безплатно, но е необходима предварителна регистрация!

Линк за регистрацияhttps://forms.gle/vJdBeAUayDg4kd4r8

Линк за достъп:  https://us06web.zoom.us/j/82675902517

ID за семинара: 826 7590 2517

За допълнителна информация и въпроси  може да се свържете с г-н Юри  Зарев (координатор на ТОО - Варна на НССЗ), тел.: 0886 894 939, е-mail: varna.m@naas.government.bg

Поканата и програмата за събитието може да видите тук

Очакваме Ви!