Тема: „Предимства и предизвикателства на организациите на производители при осигуряване на пазари“

Дата: 29 ноември 2022 г. (вторник)

Начин на провеждане: онлайн

Начален час на онлайн семинара: 15:00 ч.

Краен час:  17:00 ч.

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието  (Териториален областен офис - Шумен) и Селскостопанска академия (Институт по аграрна икономика/ИАИ/ – София)

По време на онлайн семинара участниците ще се запознаят с основните предимства и ползите на ниво стопанство от участие в организация на производители, с възможностите за сдружаване, законодателните изисквания и процедури при регистрацията им. Ще бъдат разгледани различните форми на сдружаване, както и промоционалните програми на Европейски съюз, предназначени за тях.

Във втората част на семинара участниците ще бъдат информирани за очакваните условия за подпомагане по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 г.

Основните теми на информационня семинар са следните:

Предимства и предизвикателства на организациите на производители при осигуряване на пазари

  • Предимства и предизвикателства на организациите на производители при осигуряване на пазари
  • Промоционални програми на Европейски съюз

Условия за подпомагане по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 г.

Участието е безплатно, но е необходима предварителна регистрация!

Линк за регистрация: https://forms.gle/RsZA6WZ7yJTeFjjZ9

Линк за достъпhttps://us06web.zoom.us/j/83320621139

ID за семинара: 833 2062 1139

За допълнителна информация и въпроси: г-жа Галина Маринова (координатор на ТОО - Шумен на НССЗ), тел.: 0885 842 472,

е-mail: shumen.m@naas.government.bg

Поканата и програмата за събитието може да видите тук.

Очакваме Ви!