Тема: „ Споделяне на добри практики при отглеждане на лешници “

Дата: 1 ноември  2022 г. (вторник)

Начин на провеждане: онлайн

Начален час на онлайн семинара: 10:00 ч.

Краен час:  12:00 ч.

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието – Централно управление

По време на онлайн семинара, чрез предварително заснет видеоматериал в лешниковата градина на земеделския стопанин Илия Немски, намираща се в землището на село Юнаците, участниците ще бъдат запознати с резултатите от проведената преди 18 месеца резитба. Ще получат информация за това как се отглеждат лешници от първо лице и ще се запознаят със спецификата при торене, напояване и резитба в лешниковите насаждения на земеделския стопанин.

По време на втората част на събитието участниците ще се информират за това, какви са условията за подпомагане по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 г.

Основните теми на информационня семинар са следните:

  • Създаване и поддържане на лешниково насаждение – видео история разказана от един български агропредприемач;
  • Проблеми и решения при отглеждане на лешникови насаждания;
  • Споделяне на опит за постигане на добри резултати;
  • Условия за подпомагане по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 г.

Участието е безплатно, но е необходима предварителна регистрация!

Линк за регистрацияhttps://forms.gle/6bxbtGruZCvcerzX6

Линк за достъп:    https://us06web.zoom.us/j/85236072870

ID за семинара:     852 3607 2870

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с г-жа Борислава Борисова (ЦУ на НССЗ), тел: 0882333853, имейл: borisova@naas.government.bg

 

Поканата и програмата за събитието може да видите тук

 

Очакваме Ви!