На 28 февруари 2019 г. в гр. Летница, обл. Ловеч  ще се проведе съвместна информационна среща – семинар с демонстрация на НССЗ (ТОО-Ловеч) и Селскостопанска академия (Институт по животновъдни науки – Костниброд) на тема: „Преглед на пчелните семейства и основни технологични въпроси“.

На семинара г-н Панчо Запрянов, ИЖН-Костниброд ще направи преглед на пчелните семейства и ще запознае присъстващите с основните технологични въпроси.

Експертите от ТОО (Ловеч) към НССЗ ще представят възможностите за подпомагане на земеделските стопани по мерките от ПРСР 2014 – 2020.

Семинарът с демонстрация ще се проведе в гр. Летница, обл. Ловеч, в пчелина на земеделски стопанин Веселин Люцканов.

Програма на семинара може да видите тук.

Моля заповядайте!