На 6 март 2019 г. в гр. Пазарджик  ще се проведе съвместна информационна среща -семинар на НССЗ (ТОО-Пазарджик) и БАБХ (Областна дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/ - Пазарджик) на тема: „Основни изисквания при първичното производство, контрол и предлагане на пазара на растениевъдна продукция за прясна консумация“.

На семинара представител от отдел „Растителна защита“ към ОДБХ - Пазарджик ще представи на присъстващите новите изисквания на законодателството в областта на растителната защита, както и добри растителнозащитни практики. Лекторът ще запознае аудиторията и с изискванията при първичното производство и контрол по предлагането на пресни плодове и зеленчуци на пазара.

Експертите от ТОО (Пазарджик) към НССЗ ще представят възможностите за подпомагане на земеделските стопани по мерките от ПРСР 2014-2020.

Срещата ще се проведе в гр. Пазарджик, ул. Екзарх Йосиф № 2, ет. 1, зала № 1 на Областна администрация - Пазарджик.

Програма на семинара може да видите тук.

Моля заповядайте!