На 11 март 2019 г. в гр. Ловеч ще се проведе съвместна информационна среща - семинар на Национална служба за съвети в земеделието (ТОО - Ловеч) и Тракийски университет - Стара Загора на тема: „Болести по пчелите“.

На семинара проф. Иванка Желязкова, ТУ - Стара Загора ще запознае присъстващите с болестите и профилактиката по пчелите.

Експертите от (ТОО-Ловеч) към НССЗ ще представят възможностите за подпомагане по мерките от ПРСР 2014-2020 г. на земеделските стопани, отглеждащи пчели.

Семинарът ще се проведе в гр. Ловеч, ул. Стефан Караджа № 27.

Програма на семинара може да видите тук.

Моля заповядайте!