Дата на информационната среща-семинар:  25.10.2019 г. (петък)

Място на провеждане:  гр. Айтос, обл. Бургас, залата на Община Айтос 

Добре дошли на информационната среща-семинарна тема „Иновативни подходи при отглеждане на сливи”!

Организатори:  Национална служба за съвети в земеделието (ТОО - Бургас) и Селскостопанска академия (Институт по овощарство - Пловдив)

Цел на информационната среща: Представяне на иновативни подходи при отглеждане на сливи

Основните теми на информационната среща-семинар са следните:

♦ Състояние и перспективи на сливовото производство  в България

♦Подходящи сортове и подложки за създаване на сливови насаждения

♦Основни елементи от технологията за отглеждане на сливови градини

♦Икономически важни болести и неприятели - примерни схеми за растителна защита

♦Възможности за подпомагане по Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014-2020 г. на земеделските производители отглеждащи трайни насаждения

Участието в информационната среща е безплатно и е без предварителна регистрация!

За допълнителни въпроси се свържете с: ТОО - Бургас на НССЗ, тел: 0885 832 186 - Валентин Бялков (координатор на ТОО)

Програма на събитието може да видите тук.

Моля, заповядайте!