Дата: 30.10.2019 г. (сряда)

Място на провеждане: гр. Варна - опитното поле на Технически университет - Варна

Добре дошли на информационната среща-семинар с демонстрация на тема „Добри практики при торене на зеленчуци”!

Организатори: Национална служба за съвети в земеделието (ТОО - Варна) и Технически университет - Варна

Цел на информационната среща: Разпространяване на добри практики при торене на зеленчуци

Основните теми на информационната среща-семинар са следните:

♦ Използване на биологични торови продукти при отглеждане на зеленчукови култури

♦ Приложение на минерални торови продукти при отглеждане на зеленчукови култури

♦ Възможности за подпомагане на земеделските стопани по мерките от Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014 - 2020 г.

♦ Демонстрация в опитното поле на Технически университет - Варна

Участието в информационната среща е безплатно и е без предварителна регистрация!

За допълнителни въпроси се свържете с: ТОО - Варна на НССЗ, тел: 0886 894 939- Юри Зарев (координатор на ТОО)

Програма на събитието може да видите тук.

Моля, заповядайте!