Дата: 31.10.2019 г. (четвъртък)

Място на провеждане: гр. Русе, пл. “Свобода“ 6, зала „Св. Георги“, сградата на Областна администрация - Русе (теоретична част) и демонстрация в пчелина на г-н Самуил Пачеджиев.

Добре дошли на информационната среща-семинар с демонстрация на тема „В търсене на съвършената пчела”!

Организатори: Национална служба за съвети в земеделието (ТОО - Русе) и Технически университет - Варна

Основните теми на информационната среща-семинар са следните:

♦ Медоносните пчели и тяхното биологично, екологично, стопанско и икономическо значение. Ситуация на пчеларството към настоящия момент. Заплахи за генетичното богатство и биологичното разнообразие на медоносните пчели в световен мащаб

♦ Загубите на пчелни семейства за периода 2017-2019 и причините за тях

♦ Възможности за подпомагане на земеделските стопани по мерките от Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014 - 2020 г.

♦ Демонстрация в опитното поле на Технически университет - Варна

Участието в информационната среща е безплатно и е без предварителна регистрация!

За допълнителни въпроси се свържете с: ТОО - Русе на НССЗ, тел: 0885 074 178 - Деница Гаджева (координатор на ТОО)

Програма на събитието може да видите тук.

Моля, заповядайте!