Дата: 13. 11. 2019 г. (сряда)

Място на провеждане:  гр. Перник, площад „Кракра” 1, Синдикален дом, залата на КНСБ на ет. 4

Добре дошли на информационната среща-семинар с демонстрация на тема „Зазимяване на пчелни семейства и резервни пчели майки”!

Организатори: Национална служба за съвети в земеделието (ТОО - Перник) и Селскостопанска академия (Институт по животновъдни науки /ИЖН/ - Костинброд)

Основните теми на информационната среща-семинар са следните:

♦ Зазимяване на пчелните семейства

♦ Зазимяване на резервни пчели майки

♦ Възможности за подпомагане на земеделските производители отглеждащи пчели по мерките от Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014-2020 г.

Участието в информационната среща е безплатно и е без предварителна регистрация!

За допълнителни въпроси се свържете с: ТОО - Перник на НССЗ, тел: 0885 841 633 - Ирена Топалова (координатор на ТОО)

Програма на събитието може да видите тук.

Моля, заповядайте!