Дата: 19. 11. 2019 г. (вторник)

Място на провеждане: гр. Хасково, сградата на Научно-технически съюзи /НТС/ - Хасково, залата на ет. 2 (теоретична част)

Добре дошли на информационната среща-семинар с демонстрация на тема „Новости в технологията на майкопроизводството в пчеларството”!

Организатори: Национална служба за съвети в земеделието (ТОО - Хасково) и Селскостопанска академия (Институт по животновъдни науки /ИЖН/ - Костинброд)

Основните теми на информационната среща-семинар са следните:

♦ Демонстрация в пчелина на Радостина Тодорова от гр. Хасково

♦ Нови елементи в технологията на майкопроизводство в пчеларството

♦ Иновативни решения при производството на нови пчелни  семейства

♦ Подготовка на пчелните семейства за продуктивна дейност

♦ Възможности за подпомагане на пчеларството по мерките от ПРСР 2014-2020 г.

Участието в информационната среща е безплатно и е без предварителна регистрация!

За допълнителни въпроси се свържете с: ТОО - Хасково на НССЗ, тел: 0888 005 036 - Тодор Тодоров (координатор на ТОО)

Програма на събитието може да видите тук.

Моля, заповядайте!