Дата: 28. 11. 2019 г. (четвъртък)

Място на провеждане: гр. Лозница, обл. Разград, ул. „Дружба“ № 21, Народно читалище „Пробуда-1920“

Добре дошли на информационната среща-семинар на тема „Производство, преработка, реклама и успешна  реализация  на пчелен мед и пчелни продукти”!

Организатори: Национална служба за съвети в земеделието (ТОО - Разград) и Пчеларска ферма „Амброзия”  - гр. Лозница

Основните теми на информационната среща-семинар с демонстрация са следните:

♦ Изисквания и организационни възможности за създаване на професионална семейна пчеларска ферма

♦ Основни изисквания и целесъобразност от създаване на затворен цикъл на планиране, организиране на производство, преработка, реклама и реализация  на  пчелен мед и пчелни продукти - договорена с участието на пчелари

♦ Демонстрация в предприятие за преработка на пчелен мед и пчелни продукти

♦ Възможности за подпомагане на земеделските стопани по мерките от ПРСР 2014 - 2020 г.

Участието в информационната среща е безплатно и е без предварителна регистрация!

За допълнителни въпроси се свържете с: ТОО - Разград на НССЗ, тел: 0888 890 622 - Светлана Димитрова -(координатор на ТОО)

Програма на събитието може да видите тук.

Моля, заповядайте!