Дата: 4. 12. 2019 г. (сряда)

Място на провеждане: гр. Кърджали, ул. „Булаир” № 35, зала 210 - Териториална организация – Кърджали на НТС

Добре дошли на информационната среща-семинар на тема: „Лешникопроизводството в България - състояние, проблеми, възможности за развитие”!

Организатори: Национална служба за съвети в земеделието (ТОО - Кърджали) и Опитна станция по земеделие в Източните Родопи /ОСЗИР/ - Кърджали) и НТС (Териториална организация - Кърджали)

Основните теми на информационната среща-семинар са следните:

♦ Състояние на производството на лешници в България

♦ Сортов състав и технологии за създаване на насаждения от лешници

♦ Технологични решения за борба с болести и неприятели по лешника

♦ Възможности за реализация на продукцията от лешници

♦ Възможности за подпомагане на земеделските стопани по мерките от ПРСР 2014 - 2020 г.

Участието в информационната среща е безплатно и е без предварителна регистрация!

За допълнителни въпроси се свържете с: ТОО - Кърджали на НССЗ, тел: 0885 873 888 - Галина Николова -  (координатор на ТОО)

Програма на събитието може да видите тук.

Моля, заповядайте!