Дата: 6 декември 2019 г. (петък)

Място на провеждане: гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 122, сградата на Водна палата, ет. 1, залата на ТОО - Пловдив

Добре дошли на информационната среща-семинар на тема: „Актуални аспекти в данъчното облагане и социалното осигуряване на регистрираните земеделски стопани”!

Организатори: Национална служба за съвети в земеделието (ТОО - Пловдив) и Аграрен университет – Пловдив

Основните теми на информационната среща-семинар са следните:

♦ Данъчно облагане на доходите на регистрираните земеделски стопани

♦ Задължителни осигурителни вноски на земеделските стопани и срокове за внасяне

♦Начин и ред за подаване на Годишна данъчна декларация. Особености при деклариране и плащане на данъци

♦ Водене на счетоводна отчетност в земеделските стопанства

♦ Възможности за подпомагане на земеделските стопани по мерките от ПРСР 2014-2020 г.

Участието в информационната среща е безплатно и е без предварителна регистрация!

За допълнителни въпроси се свържете с: ТОО - Пловдив на НССЗ, тел: 0889 609 199 - Ангел Търпов -  (координатор на ТОО)

Програма на събитието може да видите тук.

Моля, заповядайте!