Дата: 14 февруари 2020г. (петък)

Място на провеждане: гр. Бургас - залата на Областна управа, ет. 1

Организатори: Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис - Бургас) и Селскостопанска академия (Институт по аграрна икономика /ИАИ/ - София).

Основните теми на семинара са следните:

⇒ Eвропейски схеми за качество на земеделските продукти

⇒ Биологично пчеларство и биологични пчелни продукти

⇒  Географски означения на земеделски продукти и значението им за земеделските стопани

⇒ Коопериране на земеделски стопанства в областта на пчеларството

⇒ Възможности за подпомагане на земеделските стопани - пчелари по мерките от Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014 - 2020 г. 

 

Вижте Програмата ТУК

 

Моля, заповядайте!