Дата: 17 февруари 2020 г. 

Място на провеждане: гр. Сандански, обл. Благоевград, бул. Свобода № 20, ет. 1 /сградата на МИГ-Сандански/

Организатори: НССЗ /Териториален областен офис - Благоевград/ и Изпълнителна агенция по лозата и виното /ИАЛВ/

Темите на семинара са:

♦ Добри растителнозащитни практики за извеждане на борбата срещу болести  и неприятели по лозата

♦ Ефективно използване на водите и изисквания за постигане на добро състояние на водите

♦ Възможности за подпомагане по Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014-2020 на земеделските стопани, отглеждащи лозя

Вижте Програмата ТУК

 

Моля заповядайте!