Дата: 18 февруари 2020 г. (вторник)

Място на провеждане: гр. Кърджали, ул. „Булаир” № 35, зала 210 - Териториална организация – Кърджали на НТС

Добре дошли на информационен семинар на тема: "Новости в борбата с вароатозата и развитие на пчелните семейства през годината"!

Организатори: Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис /ТОО/ - Кърджали), Селскостопанска академия (Институт по животновъдни науки /ИЖН/ - Костинброд) и НТС (ТО - Кърджали)

Основните теми на информационния семинар са следните:

♦ Резултати от изпитването на някои нови видове биогенни лекарства в борбата с вароатозата

♦ Неизползвани резерви при борбата с вароатозата

♦ Развитие и подготовка на пчелните семейства за медосбора

♦Развитие и подготовка на пчелните семейства за зимуване

♦ Възможности за подпомагане на земеделските стопани по мерките от Програмата за развитие на селските райони /ПРСР/ 2014-2020 г.

Участието в информационния семинар е безплатно и е без предварителна регистрация!

За допълнителни въпроси се свържете с: ТОО - Кърджали на НССЗ, тел: 0885 873 888 - Галина Николова -  (координатор на ТОО)

Програма на събитието може да видите тук.

Моля, заповядайте!