Дата: 19 февруари 2020 г. (сряда)

Място на провеждане: гр. Сливен, ул. „Димитър Добрович“ № 3, залата на Областна администрация – Сливен

Добре дошли на открит ден на тема: "Добри практики при спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд"!

Организатори: Национална служба за съвети в земеделието (ТОО - Сливен) и Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда“ (дирекция “Инспекция по труда“ /ИТ/ - Сливен)

Основните теми на информационния семинар са следните:

♦ Законосъобразно наемане на работници и заплащане на труд в земеделското стопанство

♦ Организация, управление на дейности и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Безопасност и хигиена на труда

♦ Възможности за подпомагане на земеделските производители по мерките от ПРСР 2014-2020

Участието в открития ден е безплатно и е без предварителна регистрация!

За допълнителни въпроси се свържете с: ТОО - Сливен на НССЗ, тел: 0888 890 722 - Юлия Енчева -  (координатор на ТОО)

Програма на събитието може да видите тук.

Моля, заповядайте!