Дата: 27 февруари 2020 г. (четвъртък)

Място на провеждане: гр. Сливен, бул. „Братя Миладинови“ № 18, ет. 3, залата на ТОО - Сливен

Добре дошли на информационен семинар на тема: "Специфични изисквания за прилагане на директни доставки на суровини и храни от животински произход"!

Организатори: Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис - Сливен) и Българска агенция по безопасност на храните (Областна дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/ - Сливен)

Основните теми на информационния семинар са следните:

♦ Условия и ред за директни доставки  от производител до краен  потребител на първичен  продукт – пчелен мед и пчелни продукти

♦ Възможности за подпомагане на земеделските стопани по Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014-2020 г.

Участието в информационния семинар е безплатно и е без предварителна регистрация!

За допълнителни въпроси се свържете с: ТОО - Сливен на НССЗ, тел: 0888 890 722 - Юлия Енчева -  (координатор на ТОО)

Програма на събитието може да видите тук.

Моля, заповядайте!