Дата: 27 февруари 2020 г. (четвъртък)

Място на провеждане: гр. Хасково, бул. „България“ № 39, х-л „Родопи“ -конферентната зала

Добре дошли на информационен семинар на тема: "Организация, оптимизация и ефективност в пчеларството"!

Организатори: Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис - Хасково), Национална развъдна асоциация по пчеларство и пчеларско сдружение „Пчела-Източни Родопи“  - Хасково

Основните теми на информационния семинар са следните:

♦ Организация на дейностите по време на пчеларската година. Оптимизиране на продуктивността на пчелните семейства. Добри практики.

♦ Ефективност в развъждането. Майкопроизводство - иновативни методи. Опазване популацията на пчелните семейства.

♦ Възможности за подпомагане по мерките от ПРСР 2014-2020 на земеделски стопани отглеждащи пчелни семейства.

Участието в информационния семинар е безплатно и е без предварителна регистрация!

За допълнителни въпроси се свържете с: ТОО - Хасково на НССЗ, тел: 0888 005 036 - Тодор Тодоров -  (координатор на ТОО)

Програма на събитието може да видите тук.

Моля, заповядайте!