Дата: 7 март 2020 г. (събота)

Място на провеждане: гр. Пловдив, ул. “Весела“ № 31, залата на Общинско пчеларско сдружение „Акация 1899“ - Пловдив

Добре дошли на информационен семинар на тема: "Съвременното пчеларство и новостите в борбата с вароатозата"!

Организатори: Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис /ТОО/ - Пловдив), Селскостопанска академия (Институт по животновъдни науки /ИЖН/ - Костинброд) и Общинско пчеларско сдружение "Акация 1899" - Пловдив

Основните теми на информационния семинар са следните:

♦ Резултати от изпитването на някои нови видове биогенни лекарства в борбата с вароатозата

♦ Неизползвани резерви при борбата с вароатозата

♦ Оптимални грижи за успешно иззимуване и за оптимално пролетно развитие

♦ Развитие и подготовка на пчелните семейства за медосбора

♦ Възможности за подпомагане на земеделските стопани по мерките от Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014-2020 г.

Участието в информационния семинар е безплатно и е без предварителна регистрация!

За допълнителни въпроси се свържете с: ТОО - Пловдив на НССЗ, тел: 0889 609 199 - Ангел Търпов -  (координатор на ТОО)

Програма на събитието може да видите тук.

Моля, заповядайте!