Дата: 19 юни 2020 г. (петък)

Място на провеждане: гр. Бяла Слатина, обл. Враца, в залата на Националнатаасоциация на зърнопроизводителите (НАЗ)

Добре дошли на информационен семинар на тема: "Добри практики при  използване  и проверка на специализирано оборудване за прилагане на продукти за растителна защита"!

Организатори: Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис - Враца) и Областна дирекция „Земеделие” - Враца

Основните теми на информационния семинар са следните:

♦ Общи положения относно проверката на самоходни и несамоходни пръскачки. Изисквания и алгоритъм за проверка на самоходните и несамоходните пръскачки

♦ Техническа безопасност на пръскачките. Проверка на оборудването за прилагане на продукти за растителна защита по смисъла на Закона за защита на растенията по отношение на опазването на здравето на хората и околната среда – демонстрация

♦ Възможности за подпомагане на земеделските стопани по мерките от Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014 - 2020 г.

Участието в информационния семинар е безплатно и е без предварителна регистрация!

За допълнителни въпроси се свържете с: ТОО - Враца на НССЗ, тел: 0885 848 180 - Емилия Петрова -  (координатор на ТОО)

Програма на събитието може да видите тук.

Моля, заповядайте!