Дата: 30 юни 2020 г. (вторник)

Място на провеждане: гр. Сливен, ул. „Самуиловско шосе №4, в залата на Областна дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/- Сливен

Добре дошли на информационен семинар на тема: "Интегрирано управление на вредители при отглеждане на трайни насаждения"!

Организатори: Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис - Сливен) и Областна дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/ - Сливен

Основните теми на информационния семинар са следните:

♦ Растително здраве – прогноза и управление на вредителите при трайни насаждения

♦ Мониторинг и отчитане  на икономически важни вредители с феромонови уловки – практическо занятие в земеделско стопанство в с. Самуилово и с. Панаретовци

♦Представяне на проект „НЕФЕРТИТИ“ и дейности на НССЗ по мрежа №9 "Намаляване употребата на пестициди при производството на грозде, плодове и зеленчуци".

♦ Възможности за подпомагане на земеделските производители по мерките от ПРСР 2014-2020 г.

Участието в информационния семинар е безплатно и е без предварителна регистрация!

За допълнителни въпроси се свържете с: ТОО - Сливен на НССЗ, тел: 0888 890 722 - Юлия Енчева -  (координатор на ТОО)

Програма на събитието може да видите тук.

Моля, заповядайте!