Дата: 30 юли 2020 г. (петък)

Място на провеждане: гр. Ловеч, местност Бабаковец в пчелина на земеделски стопанин Мирослав Анов

Добре дошли на информационен семинар на тема: "Преглед на пчелните семейства между пашите и формиране на нови пчелни семейства"!

Организатори: Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис - Ловеч) и Селскостопанска академия (Институт по животновъдни науки - Костинброд)

Основните теми на информационния семинар са следните:

♦ Преглед на пчелните семейства между пашите. Формиране на нови пчелни семейства

♦ Лесни начини за производство на пчелни майки

♦Възможности за подпомагане на пчеларството по мерките от  ПРСР 2014-2020 г.

Участието в информационния семинар е безплатно и е без предварителна регистрация!

За допълнителни въпроси се свържете с: ТОО - Ловеч на НССЗ, тел: 0887 896 979 - Милка Нанова -  (координатор на ТОО)

Програма на събитието може да видите тук.

Моля, заповядайте!