Дата: 6 юли 2020 г. (понеделник)

Място на провеждане: с. Поликраище, общ. Горна Оряховица, Е 85, к-с „Наздраве“ (теоретична част).  Стопанство на ЗС Мирослав Димитров Николаев, с. Поликрайще и стопанство на ЗС Симеон Димитров Коев ( демонстрационна част)

Добре дошли на информационен семинар на тема: "Подобрена ефективност  на използване на различни хранителни вещества при зеленчукови култури и трайни насаждения"!

Организатори: Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис - Велико Търново) 

Основните теми на информационния семинар са следните:

♦ Подобрена ефективност  на използване на различни хранителни вещества при зеленчукови култури и трайни насаждения ( теоретична част)

♦ Представяне на проект „НЕФЕРТИТИ“

♦ Възможности за подпомагане на земеделските стопани по мерките от ПРСР 2014-2020 г.

♦ Подобрена ефективност  на използване на хранителните вещества при различни зеленчукови култури чрез изградена система за капково напояване и торовнасяне (демонстрационна част)

♦ Подобрена ефективност на използване на хранителните вещества при трайни насаждения – череши, кайсии и праскови чрез изградена система за капково напояване и торовнасяне (демонстрационна част)

Участието в информационния семинар е безплатно и е без предварителна регистрация!

За допълнителни въпроси се свържете с: ТОО - Велико Търново на НССЗ, тел: 0887 867 374 - Деян Дончев -  (координатор на ТОО)

Програма, покана и прессъобщение за събитието може да видите тук.

Моля, заповядайте!