Дата: 9 юли 2020 г. (четвъртък)

Място на провеждане: с. Брестовец, стопанството на ЗС Диана Флорова

Добре дошли на информационен семинар с демонстрация на тема: "Добри практики при ефективното използване на хранителните вещества в овощарството. Ефективно използване на водите"!

Организатори: Национална служба за съвети в земеделието (ТОО - Плевен) и Българска агенция по безопасност на храните (ОДБХ - Плевен)

Основните теми на информационния семинар с демонстрация са следните:

♦ Спазване нормите и сроковете на торене. Внасяне на най- подходящия тор, разумен начин на торене

♦ Опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници

♦ Ефективно използване на водите. Оптимално използване на системите за капково напояване в овощарството, в това число и при торовнасяне

♦Възможности за подпомагане на земеделските стопани по мерките от Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014 - 2020 г.

Участието в информационния семинар е безплатно и е без предварителна регистрация!

За допълнителни въпроси се свържете с: ТОО - Плвен на НССЗ, тел: 0884 593 748 - Валя Вълова -  (координатор на ТОО)

Програма на събитието може да видите тук.

Моля, заповядайте!