Дата: 14 юли 2020 г. (вторник)

Място на провеждане: Онлайн

Начало: 10:00 ч.

Линк за регистрация: https://forms.gle/EFJtJA83EyyoKxDe8

Добре дошли на информационен семинар на тема: "Маркетинг и иновации при реализация на земеделска продукция"!

Организатори: Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис /ТОО/ - Варна) и Икономически университет - Варна

Основните теми на информационния семинар са следните:

♦ Маркетинг на селскостопански продукти - канали за реализация и къси вериги на доставка

♦ Роля на иновациите за устойчивото развитие на земеделските  стопанства

♦Възможности за подпомагане на стопаните по Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014 – 2020 г.

Участието в информационния семинар е безплатно, но е необходима предварителна регистрация!

За допълнителни въпроси се свържете с: ТОО - Варна на НССЗ, тел: 0886 894 939 - Юри Зарев -  (координатор на ТОО)

Програма на събитието може да видите тук.

Моля, заповядайте!