Дата: 16 юли 2020 г. (четвъртък)

Място на провеждане: Онлайн

Начало: 13:30 ч.

Линк за регистрация: https://forms.gle/pq8xpP7rC9U6ZR8K9

Линк за достъп: https://us02web.zoom.us/j/84767753824

    Добре дошли на информационен семинар на тема: "Нормативни изисквания при вътрешнообщностна търговия и износ за трети страни на пчелен мед и пчелни продукти"!

Организатори: Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис /ТОО/ - Бургас) и Българска агенция по безопасност на храните, дирекция "Контрол на храните" 

Целите на онлайн - семинара са следните:

• да запознае участниците с изискванията при търговия с пчелен мед и пчелни продукти;

• да подпомогне стопаните при реализация на тяхната продукция;

• да даде възможност на земеделските стопани да зададат своите въпроси и да получат компетентен отговор;

• да се обмени опит с други земеделски стопани, работещи в сектор „Пчеларство“.

Участието в информационния семинар е безплатно!

За допълнителни въпроси се свържете с: ТОО - Бургас на НССЗ, тел: 0885 832 186 - Валентин Бялков -  (координатор на ТОО)

Програма и покана за събитието може да видите тук.

Моля, заповядайте!