Дата на събитието: 13 август 2020 г. (четвъртък)

Начин на провеждане: Онлайн

Начален час на онлайн семинара: 13:00 ч.

Събитието се организира от Териториални областни офиси на НССЗ - гр. Русе и гр. Шумен и Шуменски университет „Е. К. Преславски“

 

Основните теми на информационния семинар са следните:

► ефективно използване на водните ресурси;
► нормативни документи и процедури, определящи правилата за използване на водите за напояване от различни видове водоизточници;
► намаляване разходите за вода в земеделското стопанство

Участието в информационния семинар е безплатно, но е необходима регистрация!

Линк за регистрация:   https://forms.gle/HXvdwFUmbVbT34aX8

Линк за достъпhttps://zoom.us/j/94412079298

ID за семинара: 94412079298

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с г-жа Галина Маринова (координатор на ТОО - Шумен на НССЗ), тел: 0885 842 472, имейл: shumen.m@naas.government.bg и г-жа Деница Гаджева (координатор на ТОО - Русе на НССЗ), тел: 0885 074 178, имейл: rousse.m@naas.government.bg.

Програма и покана за събитието може да видите тук.

Очакваме Ви!