Дата: 13 август 2020 г. (четвъртък)

Място на провеждане: гр. Монтана, бул. „Трети март“ 74, ет. 6 - залата на Областна           дирекция - Монтана на ДФ „Земеделие“/теоретична част и демонстрация – в сливовата   градина на земеделски стопанин Паолин Христов от село Войници, общ. Монтана

Организатори: Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис - Монтана) и Аграрен университет Пловдив

 

Добре дошли на информационен семинар на тема: "Нови технологии и интензивни схеми за отглеждане на костилкови овощни видове"!

Основните теми на информационния семинар са следните:

♦ Възможности за ефективно отглеждане на овощни култури в България;
♦ Нови технологии и интензивни схеми за отглеждане на костилкови овощни видове;
♦ Резитба на костилкови овощни видове в интензивни насаждения;
♦ Летни резитби при сливови овощни насаждения -  демонстрация
♦Възможности за подпомагане на земеделските стопани по подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014-2020 г.

Участието в информационния семинар е безплатно и е без предварителна регистрация!

За допълнителни въпроси се свържете с: ТОО - Монтана на НССЗ, тел: 0885 835 745 - Григорий Димов (координатор на ТОО)

Програма на събитието може да видите тук.

Моля, заповядайте!