Дата: 25 август 2020 г. (вторник)

Място на провеждане: с. Ряховците, общ. Севлиево, обл. Габрово, залата на Народно читалище „Пробуда“

Организатори: Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис /ТОО/ - Габрово) и Опитна станция по картофите и планинско земеделие - Самоков към Селскостопанска академия

Добре дошли на информационен семинар с демонстрация на тема: "Технологични решения за редуциране употребата на пестициди при производството на  плодове и зеленчуци. Повишаване ефективността при  използването на хранителните вещества в градинарството"!

Основните теми на информационния семинар са следните:

♦ Технологични решения за редуциране употребата на пестициди при производството на плодове и зеленчуци. Интегрирана система за растителна защита
♦ Ефективност на използването на хранителните вещества при различни зеленчукови култури за получаване на устойчиви добиви
♦ Възможности за подпомагане на земеделските стопани по подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020 г.
♦ Демонстрация на тема  „Нови технологични решения при използване на водоразтворими торове чрез система за капково напояване в градинарството” – в с. Ряховците, общ. Севлиево, обл. Габрово, стопанството на Нерджан Чолакова

Участието в информационния семинар е безплатно и е без предварителна регистрация!

За допълнителни въпроси се свържете с: ТОО - Габрово на НССЗ, тел: 0885 848 822 - Даниел Денчев (координатор на ТОО)

Програма на събитието може да видите тук.

Моля, заповядайте!