Дата на събитието: 27 август 2020 г. (четвъртък)

   Начин на провеждане: Онлайн

   Начален час на онлайн семинара: 13:00 ч.

 

Събитието се организира от Териториален областен офиси на НССЗ - София и Институт по фуражни култури – Плевен към ССА

Основните теми на информационния семинар са следните:

► основни плевели при житните и бобовите култури - методи за борба с тях;

► специфични мерки за справяне със заплевеляването, включително и методи за биологична борба. 


Участието в информационния семинар е безплатно, но е необходима регистрация!

Линк за регистрация:   https://forms.gle/xRfpv5RSzvCnBFUp8

Линк за достъпhttps://zoom.us/j/91712524872

ID за семинара: 917 1252 4872


За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с г-н Николай Николов (координатор на ТОО - София на НССЗ), тел: 0885 605 456 или г-н Пламен Банчев (експерт в ТОО - София на НССЗ), тел: 0885 832 550; имейл на ТОО София: sofia_oblast.m@naas.government.bg

Програма и покана за събитието може да видите тук.

Очакваме Ви!