Дата на събитието: 1 октомври 2020 г. (четвъртък)

Начин на провеждане: Онлайн

Начален час на онлайн семинара: 10:30 ч.

Събитието се организира от Териториален областен офис - Стара Загора към НССЗ и Тракийски университет - Стара Загора

 

 

 

По време на онлайн семинара: участниците ще се запознаят с необходимите дейности за подготовката на пчелините за зимния период: правилно подреждане на запасите и оптимално устройство на пчелното гнездо, допълване на пчелните запаси при необходимост, извършване на последен есенен преглед.

Основните теми на информационния семинар са следните:

► правилно подреждане на запасите и оптимално устройство на пчелното гнездо, допълване на пчелните запаси при необходимост;

► извършване на последен есенен преглед;

► представяне на добри практики в пчелина;

► предоставяне на КП по подмярка 2.1.2 на земеделските стопани от ПРСР 2014 – 2020 г.

Участието в информационния семинар е безплатно, но е необходима регистрация!

Линк за регистрация: https://forms.gle/5rLhmhosDWnqUiS89

Линк за достъп:  https://zoom.us/j/99637889606

ID за срещата: 996 3788 9606

За допълнителни въпроси бихте могли да се свържете с г-н Ганчо Ганчев (координатор на ТОО - Стара Загора на НССЗ), тел: 0885 859 020, имейл: stara_zagora.m@naas.government.bg

Програма и покана за събитието може да видите тук.

Очакваме Ви!