Дата: 9 октомври 2020 г. (петък)

Място на провеждане: гр. Враца, бул. „Христо Ботев” № 78, ет. 2 - залата на ТОО - Враца към НССЗ

Организатори: Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис - Враца) и Аграрен университет - Пловдив

 

 

 

Добре дошли на информационен семинар на тема: „Защо умират пчелните семейства? Селекция и майкопроизводство“!

Основните теми на информационния семинар са следните:

♦Пчели и пестициди или защо умират пчелите?

♦ Селекция и производство на пчелни майки в България

♦ Възможности за подпомагане по мерките от ПРСР 2014-2020 на земеделски стопани отглеждащи пчелни семейства

Участието в информационния семинар е безплатно и е без предварителна регистрация!

За допълнителни въпроси се свържете с: ТОО - Враца на НССЗ, тел: 0885 848 180 - Денка Станчева (координатор на ТОО)

Програма на събитието може да видите тук.

Моля, заповядайте!