Дата: 30 ноември 2020 г. (понеделник)

Начин на провеждане: Онлайн

Начален час на онлайн семинара: 11:00 часа

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието - Териториални областни офиси (ТОО) Перник и София и Българска агенция по безопасност на храните (Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) - Перник

По време на онлайн семинара: участниците ще се запознаят с някои нови моменти в областта на контрола при фитосанитарното състояние на земеделски култури и ще бъдат информирани за различни новости при прилагането на интегрираното управление на вредителите.

Основните теми на информационния семинар са следните:

► Новости в прилагането на интегрираното управление на вредителите;

► Нови моменти във фитосанитарния контрол при земеделските култури;

► Положителни резултати и грешки на земеделските производители при изпълнение на проекти по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.

Участието в семинара е безплатно, но е необходима предварителна регистрация!

Линк за регистрация: https://forms.gle/a2yitER3Bnh1L6Rg6

Линк за достъп: https://zoom.us/j/97851585950

ID за семинара: 978 5158 5950

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с г-жа Ирена Топалова (координатор на ТОО Перник на НССЗ), тел: 0885841633, имейл: pernik.m@naas.government.bg и с г-н Николай Николов (координатор на ТОО София на НССЗ), тел: 0885605456, имейл: sofia.m@naas.government.bg

Програма и покана за събитието може да видите тук.

Очакваме Ви!