Тема: „Aлтернативни методи за борба с основните неприятели по костилкови овощни видове – слива, праскова, череша“

Дата: 15 декември 2020 г. (вторник)

Начин на провеждане: Онлайн

Начален час на онлайн семинара: 09:30 часа

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието (ТОО - Бургас) и Институт по овощарство - гр. Пловдив

По време на онлайн семинара: участниците ще се запознаят с различни методи за борба с основните неприятели по костилковите овощни видове - сливи, праскови и череши; ще научат за алтернативни, биологични методи за борба с основните неприятели по костилковите видове и ще разберат на какви условия трябва да отговаря овощната градината за да бъде успешен контрола на плодовите червеи с феромонови диспенсери.

Основните теми на информационния семинар са следните:

► Екологичен подход за борба с неприятелите по костилковите овощни видове – въведение:

- Основни, икономически важни неприятели по костилковите овощни видове;

- Морфология, биология и средства за борба

► Алтернативни, биологични методи за борба с основните неприятели  по костилковите овощни видове:

- Използване на феромонови диспенсери и микроенкапсулирани феромони и ребели за борба с вредителите;

- Необходими условия на които трябва да отговаря градината за успешен контрол на плодовите червеи с феромонови диспенсери

► Задължения на ползвателите на съгласно административния договор по подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитие на малки земеделски стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

Участието в семинара е безплатно, но е необходима предварителна регистрация!

Линк за регистрация: https://forms.gle/M8GfENb5n5r7sB68A

Линк за достъп: https://zoom.us/j/91499977924

ID за семинара: 914 9997 7924

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с г-жа Радка Бодурова (ТОО - Бургас на НССЗ), тел: 0887 474045, имейл: burgas.m@naas.government.bg

Програма и покана за събитието може да видите тук.

Очакваме Ви!