Тема: „Основни моменти при данъчното облагане и социално осигуряване  на земеделските стопани. Насоки за работа с електронните системи на НАП и ДФ „Земеделие”

Дата: 16 декември 2020 г. (сряда)

Начин на провеждане: Онлайн

Начален час на онлайн семинара: 11:00 часа

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието (Териториални областени офиси – гр. Кюстендил и гр. София) и Аграрен университет - Пловдив

По време на онлайн семинара: участниците ще се запознаят с изискванията за регистрация и пререгистрация на земеделски стопани по Наредба № 3/1999 г.; с основни моменти при социалното осигуряване и данъчно облагане на доходите на земеделските стопани; с насоки за работа с електронните системи на Национална агенция за приходите (НАП) и ДФ „Земеделие“; изискванията при подаване на Годишна данъчна декларация от земеделските стопани.

Основните теми на информационния семинар са следните:

► Регистрация и пререгистрация на земеделските стопани съгласно изискванията на Наредба № 3/1999 г. Основни моменти при социалното осигуряване и данъчно облагане на доходите на земеделските стопани;

► Насоки за работа с електронните системи на Национална агенция за приходите (НАП) и ДФ „Земеделие“;

► Подаване на Годишна данъчна декларация от земеделските стопани;

► Предоставяне на консултантски услуги по подмярка 2.1.2 "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства" по мярка 2 "Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството" от ПРСР 2014 - 2020 г.

Участието в семинара е безплатно, но е необходима предварителна регистрация!

Линк за регистрация: https://forms.gle/ji7UEjYtPkmiBVc66

Линк за достъп: https://zoom.us/j/99153450163

ID за семинара:  991 5345 0163

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с г-жа Ивона  Новакова (координатор на ТОО на НССЗ в гр. Кюстендил), тел: 0887 856 767 имейл: kyustendil.m@naas.government.bg и г-н Николай Николов (координатор на ТОО на НССЗ в гр. София), тел: 0885 605 456, имейл: sofia_oblast.m@naas.government.bg

Програма и покана за събитието може да видите тук.

Очакваме Ви!