Тема: „Сравнение и демонстрация на различни начини на резитба при лешници"

Дата: 17 февруари 2021 г. (сряда)

Начин на провеждане: Онлайн

Начален час на онлайн семинара: 13:00 часа

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието (Главна дирекция „Съвети в земеделието и аналитична лаборатория“ (ГД СЗАЛ), Териториални областни офиси (ТОО) - Пазарджик и Сливен), Национална асоциация на младите фермери в България (НАМФБ) и Национална асоциация на производителите и преработвателите на черупкови плодове.

По време на онлайн семинара: участниците ще се запознаят с различни  начини на резитба при храстовидни лешници (Corylus avellana) в т.ч. посредством представяне на видеоматериал заснет в земеделското стопанство на г-н Илия Немски, както и с опита на млад земеделски стопанин при отглеждането на лешници. Ще бъде представена и дейността на Национална асоциация на младите фермери в България (НАМФБ) и Национална асоциация на производителите и преработвателите на черупкови плодове (НАППЧП) в подкрепа на земеделските стопани.

Основните теми на информационния семинар са следните:

►Демонстрация и коментари на различни начини на резитба при храстовиден  лешник (Corylus avellana)

►Представяне дейността на Национална асоциация на младите фермери в България (НАМФБ) и Национална асоциация на производителите и преработвателите на черупкови плодове (НАППЧП) и тяхната подкрепа за земеделските стопани

►Споделяне на опит и добри практики на млад земеделски стопанин при отглеждането на храстовидни и дървовидни лешници

Участието в семинара е безплатно, но е необходима предварителна регистрация!

Линк за регистрация:  https://forms.gle/GrvdWZvM291JLd2c6

Линк за достъп: https://zoom.us/j/98314282145

ID за семинара:  983 1428 2145

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с г-н Димитър Ванев (главен директор на Главна дирекция „Съвети в земеделието и аналитична лаборатория“), тел.: 0882 498 016, имейл: vanev@naas.government.bg,   г-н Александър Туйков (координатор на ТОО на НССЗ в гр. Пазарджик), тел: 0886 994 210, имейл: pazardjik.m@naas.government.bg и г-жа Юлия Енчева (координатор на ТОО на НССЗ в гр. Сливен), тел: 0888 890 722, имейл: sliven.m@naas.government.bg

Програма и покана за събитието може да видите тук.

Очакваме Ви!