Тема: „Основни принципи на резитбата при овощните дървесни видове. Актуални примерни схеми за борба с икономически важните болести и неприятели при черешата, сливата и ябълката“

Дата: 19 февруари 2021 г. (петък)

Начин на провеждане: Онлайн

Начален час на онлайн семинара: 10:30 часа

Събитието се организира от от Национална служба за съвети в земеделието (ТОО - Кюстендил) и Институт по земеделие - Кюстендил към Селскостопанска академия

По време на онлайн семинара: участниците ще се запознаят с основните принципи на резитбата за формиране и плододаване на дървесните овощните видове в т.ч. посредством представяне на видеоматериал заснет на 4 февруари 2021 г. в Овощарската опитна станция на Институт по земеделие – Кюстендил. Ще бъде представена и информация и актуални примерни схеми за борба с икономически важните болести и неприятели при черешата, сливата и ябълката.

Основните теми на информационния семинар са следните:

► Основни принципи на резитбата при овощните дървесни видове

•Примерна резитба за формиране при неплододаващи насаждения;
•Примерна резитба за плододаване при ябълка и череша;
•Примерна резитба за подмладяване при ябълка и череша;

► Актуални примерни схеми за борба с икономически важните болести и неприятели при ябълката

► Актуални примерни схеми за борба с икономически важните болести и неприятели при черешата

► Актуални примерни схеми за борба с икономически важните болести и неприятели при сливата

Участието в семинара е безплатно, но е необходима предварителна регистрация!

Линк за регистрация:  https://forms.gle/MGNCd79YyxcH5Hbq6

Линк за достъп: https://zoom.us/j/96456988829

ID за семинара: 964 569 888 29

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с г-жа Ивона Новакова (координатор на ТОО - Кюстендил на НССЗ), тел: 088 785 6767, имейл: kyustendil.m@naas.government.bg или с гл. ас. д-р Симеон Крумов (Институт по земеделие - Кюстендил),  тел:  078/524 036, имейл: iz_kn@abv.bg

Програма и покана за събитието може да видите тук.

Очакваме Ви!