Тема: „Aлтернативни методи за борба с основните неприятели по семкови и черупкови овощни видове - ябълка, круша и орех“

Дата: 17 март 2021 г. (сряда)

Начин на провеждане: Онлайн

Начален час на онлайн семинара: 13:00 часа

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис (ТОО - Бургас) и Институт по овощарство - гр. Пловдив

 

По време на онлайн семинара: участниците ще се запознаят с екологосъобразни методи за борба с основните неприятели по семкови и черупкови овощни видове и по-специално на ябълка, круша и орех. Ще научат за морфологията, биологията и картината на повреда причинена от тези неприятели и ще разберат на какви условия трябва да отговаря овощната градината за да бъде успешен контрола върху ябълковия плодов червей посредством феромонови диспенсъри.

Основните теми на информационния семинар са следните:

Екологосъобразни методи за борба с неприятелите по семковите овощни видове - ябълка и круша:

• Основни икономически важни неприятели по семкови овощни видове. Морфология, биология и картина на повреда;
• Биологични методи за борба с основните неприятели  по семковите овощни видове като алтернатива на конвенционалните химически третирания - използване на феромонови диспенсери, микроенкапсулирани феромони и биоинсектициди.

Неприятели по ореха:

• Ябълковият плодов червей – икономически най- важният неприятел по ореха;
• Биологични методи за борба с ябълковия плодов червей по ореха;
• Необходими условия, на които трябва да отговаря градината за успешен контрол на ябълковия плодов червей посредством феромонови диспенсери

Участието в семинара е безплатно, но е необходима предварителна регистрация!

Линк за регистрация:  https://forms.gle/PPFcKiR5dqfR1yhm7

Линк за достъп: https://zoom.us/j/91058294056

ID за семинара: 910 582 940 56

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с г-жа Радка Бодурова (ТОО - Бургас на НССЗ), тел: 0887 474045, имейл: burgas.m@naas.government.bg

Програма и покана за събитието може да видите тук.

Очакваме Ви!