Тема: „Технологични особености при отглеждане на трайни насаждения по методите на биологичното производство“

Дата: 19 март 2021 г. (петък)

Начин на провеждане: Онлайн

Начален час на онлайн семинара: 10:00 часа

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис  - Монтана) и Институт по овощарство - гр. Пловдив

 

Цел на онлайн семинара: разпространение на знания и информация по отношение на агротехнически практики водещи до производство на чисти храни и оптимално използване на ресурсите.

Основните теми на информационния семинар са следните:

► Технологични особености при биологичното производство на трайни насаждения
► Правила за преход
► Паралелно производство

Участието в семинара е безплатно, но е необходима предварителна регистрация!

Линк за регистрация:  https://forms.gle/L1M3qEkvWeDJd75N8

Линк за достъп: https://zoom.us/j/97941991678

ID за семинара: 979 419 916 78

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с: г-н Григорий Димов (координатор на ТОО на НССЗ в гр. Монтана, тел: 0885 835 745, имейл:  montana.m@naas.government.bg

Програма и покана за събитието може да видите тук.

Очакваме Ви!