Тема: „Усъвършенствани системи за редуцирани и нетрадиционни обработки на почвата при отглеждане на зърнени земеделски култури в България“

Дата: 26 март 2021 г. (петък)

Начин на провеждане: Онлайн

Начален час на онлайн семинара: 14:00 часа

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис (ТОО) - Плевен) и Русенски университет “Ангел Кънчев“

По време на онлайн семинара: участниците ще се запознаят с усъвършенствани почвозащитни технологии за минимална и нетрадиционна обработка на почвата при производство на зърнени култури в т.ч. пшеница и царевица за зърно на наклонени терени. Технологиите са разработени и  създадени от научен колектив на Русенски университет “Ангел Кънчев“ и ИПАЗР „Никола Пушкаров“.

Основните теми на информационния семинар са следните:

► Усъвършенствани почвозащитни технологии за минимална и нетрадиционна обработка на почвата при производство на пшеница и царевица за зърно на наклонени терени;

► Възможности за подпомагане на земеделските стопани по подмярка 2.1.2 "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства" по мярка 2 "Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството" от ПРСР 2014 - 2020 г.

Участието в семинара е безплатно, но е необходима предварителна регистрация!

Линк за регистрация:  https://forms.gle/FVzwqcJYdcyXXCDd9

Линк за достъп: https://zoom.us/j/91924046778

ID за семинара: 919 2404 6778

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с г- жа Валя Вълова (координатор на ТОО на НССЗ в гр. Плевен), тел: 0884 593 478, имейл: pleven.m@naas.government.bg

Програма и покана за събитието може да видите тук.

Очакваме Ви!