Тема: „Използване на възобновяеми биологични  ресурси и кръгова икономика. Ползи  за  околната  среда“

Дата: 29 март 2021 г. (понеделник)

Начин на провеждане: Онлайн

Начален час на онлайн семинара: 10:00 часа

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис (ТОО) - Добрич) и Икономически университет - гр. Варна

По време на онлайн семинара: участниците ще се запознаят с концепцията за кръгова икономика, с различни модели на използване на биологичните ресурси, по-устойчиво управление на отпадъците във връзка с опазване на околната среда. Темите на онлайн семинара са свързани с все по-нарастващата потребност от устойчиво предлагане на храни, суровини и горива.  Ще бъдат представени и възможностите, чрез които  икономиката, образованието и обществото могат да мултиплицират ефекта на устойчивото развитие в различни направления и сфери.

Основните теми на информационния семинар са следните:

► Ефективно използване на природните ресурси и кръговата икономика;

► Ползи за околната среда от използване на възобновяеми биологични ресурси;

Участието в семинара е безплатно, но е необходима предварителна регистрация!

Линк за регистрация:  https://forms.gle/bPaRUoWX5SsnqHnH7

Линк за достъп: https://zoom.us/j/99308601286

ID за семинара: 993 0860 1286

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с г-жа Маринела Георгиева – координатор на ТОО на НССЗ в гр. Добрич, тел.: 0885 848 182, ел. поща: dobrich.m@naas.government.bg и г-жа Геновева Занева - главен експерт в ТОО - Добрич на НССЗ, тел: 0886 994 130, ел. поща: dobrich.m@naas.government.bg

Програма и покана за събитието може да видите тук.

Очакваме Ви!