Тема: „Хидропонни технологии в оранжерийното зеленчукопроизводство“

Дата: 7 април 2021 г. (сряда)

Начин на провеждане: Онлайн

Начален час на онлайн семинара: 10:00 часа

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис (ТОО) - Благоевград) и Селскостопанска академия (Институт по зеленчукови култури (ИЗК) ”Марица”, Пловдив), с подкрепата на хъб България на мрежа № 7 „Подобрена ефективност на използване на хранителните вещества в градинарството“ на проект NEFERTITI, финансиран по Програма Хоризонт 2020.

По време на онлайн семинара: участниците ще се запознаят с предимствата и недостатъците при безпочвено отглеждане на зеленчукови култури в оранжерии и с новостите при този съвременен, усъвършенстван и ефективен метод за развитие на оранжерийното производство.

Основните теми на информационния семинар са следните:

► Хидропонни технологии в оранжерийното зеленчукопроизводство. Предимства и недостатъци при безпочвено отглеждане на култури.;

► Изпълнение на одобрени проектни предложения по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014 - 2020 г.;

Участието в семинара е безплатно, но е необходима предварителна регистрация!

Линк за регистрация: https://forms.gle/KoH7DGzbc3yXt7c26

Линк за достъп: https://zoom.us/j/94463378255

ID за семинара:  944 6337 8255

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с г-н Стилиян Рупов (координатор на ТОО на НССЗ в гр. Благоевград), тел: 0887 857 879, имейл: blagoevgrad.m@naas.government.bg

Програма и покана за събитието може да видите тук.

Очакваме Ви!