Тема: „Aфриканска чума по свинете. Мерки за превенция и предотвратяване разпространението в свиневъдните  стопанства“

Дата: 8 април 2021 г. (четвъртък)

Начин на провеждане: Онлайн

Начален час на онлайн семинара: 14:00 часа

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис /ТОО/ - Ст. Загора), Тракийски университет - Стара Загора, Асоциация на индустриалното свиневъдство в България и Асоциация на свиневъдите в България. 

По време на онлайн семинара: участниците ще се запознаят с мерките за превенция и предотвратяване разпространението на африканска чума по свинете в стопанствата. Семинарът е насочен към собствениците на малки, средни и промишлени свиневъдни стопанства, които ще могат да почерпят опит както от науката, така и от практиката. Участниците ще имат възможност да зададат и въпроси по поставената тема освен към лектора, така и към представители на Дирекция „Животновъдство“ на МЗХГ, на Центъра за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ) и на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ). Ще бъде представена и ситуацията с пазара на свинско месо в България и Европа.

Основните теми на информационния семинар са следните:

► Африканска чума по свинете. Мерки за превенция и предотвратяване разпространението в свиневъдните  стопанства;

► Ситуация с пазара на свинско месо в България и Европа и представяне на дейностите на Асоциациите на индустриалното свиневъдство в България и на свиневъдите в България;

► Дискусия и въпроси към лекторите и представителите на Дирекция „Животновъдство“ на МЗХГ, Центъра за оценка на риска по хранителната верига (ЦИОПР) и на Българската агенция по безопасност на храните ( БАБХ)

Участието в семинара е безплатно, но е необходима предварителна регистрация!

Линк за регистрация: https://forms.gle/1gQGxFRMi9uaavHs5

Линк за достъп: https://zoom.us/j/96464746937

ID за семинара: 964 6474 6937

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с г-н Димитър Ванев (главен директор на Главна дирекция „Съвети в земеделието и аналитична лаборатория“), тел.: 0882 498 016, е-mail: vanev@naas.government.bg, и г-н Ганчо Ганчев (координатор на ТОО – Стара Загора на НССЗ), тел: 0888360405, имейл: stara_zagora.m@naas.government.bg

Програма и покана за събитието може да видите тук.

Очакваме Ви!