Тема: „Ефективен маркетинг на земеделски продукти. Сътрудничество и коопериране при реализация на земеделски продукти“

Дата: 12 април 2021 г. (понеделник)

Начин на провеждане: Онлайн

Начален час на онлайн семинара: 10:00 часа

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис (ТОО) - Варна) и Икономически университет - Варна

 

По време на онлайн семинара: участниците ще се запознаят с ефективни и успешни методи и подходи за маркетинг на земеделските продукти и важността на сътрудничеството между земеделските стопани и по хранителната верига при реализацията на земеделски продукти за постигане на устойчиви бизнес резултати и доходи. Ще бъде представена и дейността на Варненска търговско-индустриална камара (ВТИК) и тяхната подкрепа за земеделските стопани.

Основните теми на информационния семинар са следните:

► Ефективен маркетинг на земеделски продукти и ролята на сътрудничеството при постигане на устойчиви бизнес резултати;

► Представяне дейността на Варненска търговско-индустриална камара и тяхната подкрепа за земеделските стопани;

Участието в семинара е безплатно, но е необходима предварителна регистрация!

Линк за регистрация: https://forms.gle/L12NahGGcAb2RLim9

Линк за достъп: https://zoom.us/j/98594170080

ID за семинара: 985 9417 0080

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с г-н Юри Зарев (координатор на ТОО на НССЗ в гр. Варна), тел: 0886 894 939, имейл: varna.m@naas.government.bg

Програма и покана за събитието може да видите тук.

Очакваме Ви!