Тема: "Отглеждане на ягодоплодни култури на почва и чрез хидропоника в различни типове оранжерии"

Дата на събитието: 11.05.2021 г. (вторник)

Място на провеждане: онлайн

Начален час на уебинара: 13.30 часа

Краен час на уебинара: 15.50 часа

Линк за достъп: https://zoom.us/j/91318947903

Уебинарът  се организира от Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) със съдействието на  Българска Асоциация на Mалинопроизводителите и ягодоплодните (БАМ-Я).

Основните теми, които ще бъдат представени на уебинара са:

• Отглеждане на ягодоплодни култури в стоманетостъклени  и полиетиленови оранжерии на почва;

• Отглеждане на ягодоплодни култури в стоманетостъклени  и полиетиленови оранжерии на хидропоника – видове системи и субстрати;

• Хранене и особености на торенето при двата типа отглеждане - торове и хидропонни разтвори;

• Предимства  и  недостатъци на безпочвеното отглеждане на ягодоплодни култури.

Цел на уебинара:

Разпространение на знания относно отглеждането на различни видове ягодоплодни култури в стопаменостъклени (отопляеми) и в полиетиленови (неотопляеми) оранжерии при двата основни типа отглеждане – в почва и в хидропоника. Запознаване на участниците с хидропонното отглеждане, като иновативна технология и практика в растителното хранене - различните системи и субстрати.

Участието в уебинара е безплатно, но е необходима предварителна регистрация!

Линк за достъп: https://zoom.us/j/91318947903

Регистрацията може да направите от тук или като изпратите на e-mail: pkumanova@naas.government.bg следната информация: име и фамилия, e-mail адрес и  качеството, в което се регистрирате (земеделски стопанин, съветник, научен работник, студент, представител на неправителствена организация, друго), както и ако имате въпроси, които желаете предварително да зададете към лектора.

Информация относно събитието - покана, програма и прессъобщение  може да видите тук.

Уебинарът е отворен за всички желаещи да се включат - земеделски стопани, научни работници, консултанти, студенти, неправителствени организации и други заинтересовани лица в областта на земеделието.

За допълнителна информация и въпроси може да се свържете с г-жа Петя Куманова - член на екипа на НСЗЗ за изпълнение на проект NEFERTITI и координатор на хъб България на мрежа № 7 по проекта. Електронна поща: pkumanova@naas.government.bg Тел.: 0887 626 246;

Очакваме Ви!