Тема: „Данъчно облагане и социално осигуряване на регистрирани земеделски стопани“

Дата: 13 май 2021 г. (четвъртък)

Начин на провеждане: Онлайн

Начален час на онлайн семинара: 09:30 часа

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието (ТОО- Ловеч) и Национална агенция за приходите, Дирекция "Обжалване и данъчно осигурителна практика" - гр. Велико Търново

По време на онлайн семинара: участниците ще се запознаят с основните изисквания на Закона за данъка върху доходите на физически лица засягащи регистрираните земеделски стопани. Ще се запознаят и с различните видове данъчни доходи, както и с начина за облагане на доходите от земеделие в т.ч.: определяне на размера на облагаемия и необлагаемия доход; изчисляване на годишната данъчна основа и на окончателния данък за дохода; изисквания при попълване на  годишна данъчна декларация и други. Освен това ще получат информация, относно изискванията и процедурите при осигуряването на регистрирани земеделски стопани по смисъла на Кодекса на социалното осигуряване в т.ч.: видове осигуровки приложими за тях; срокове за внасяне на осигурителните вноски и други.

Основните теми на информационния семинар са следните:

► Данъчно облагане на регистрирани земеделски стопани;

► Социално осигуряване на регистрирани земеделски стопани;

► Очаквани условия за кандидатстване по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопаства“ от ПРСР 2014 – 2020 г.

Участието в семинара е безплатно, но е необходима предварителна регистрация!

Линк за регистрация: https://forms.gle/oyZxjT3VV9A7cua6A

Линк за достъп: https://zoom.us/j/97521936372

ID за семинара: 975 2193 6372

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с г-жа Милка Нанова (координатор на ТОО – Ловеч на НССЗ), тел.: 0887 896 979, е-mail: lovech.m@naas.government.bg

Програма и покана за събитието може да видите тук.

Очакваме Ви!