Тема: „Законови възможности за напояване. Водоспестяващи и енергоспестяващи поливни технологии.“

Дата: 19 май 2021 г. (сряда)

Начин на провеждане: Онлайн

Начален час на онлайн семинара: 11:00 часа

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието (ТОО- Бургас) и Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“.

 

По време на онлайн семинара: участниците ще се запознаят със законовата рамка определяща използването на водните ресурси в България, тенденциите за промяна на условията по водовземане в бъдеще и как да изберат подходяща технология за напояване.

Основните теми на информационния семинар са следните:

► Законови възможности за издаване на разрешително за напояване и/или регистриране на водоизточник. Тенденции за промяна на условията по водовземане в бъдеще. Прецизно напояване;

► Необходими документи за подготвяне на искане за плащане по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014-2020 г.;

Участието в семинара е безплатно, но е необходима предварителна регистрация!

Линк за регистрация: https://forms.gle/PZy1n8hkWBR3q6hM8

Линк за достъп: https://zoom.us/j/91257208148

ID за семинара: 912 5720 8148

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с г-н Георги Георгиев (експерт в ТОО - Бургас на НССЗ), тел: 0876 213 653, имейл: burgas.m@naas.government.bg.

Програма и покана за събитието може да видите тук.

Очакваме Ви!