Тема: „Иновативни решения за осигуряване на биологична сигурност в  животновъдните стопанства“

Дата: 19 май 2021 г. (сряда)

Място на провеждане:  гр. Разград, ул. „Бели Лом“ 40, малка зала на хотелски комплекс „Централ“

Организатори: Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис /ТОО/ - Разград) и Българска агенция по безопасност на храните (Областна дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/ - Разград)

 

Добре дошли на информационен семинарна тема: „Иновативни решения за осигуряване на биологична сигурност в  животновъдните стопанства“!

По време на семинара: участниците ще се запознаят с мерките за подобряване на биологичната сигурност в животновъдните стопанства в т.ч. за минимизиране на рисковете от проникване и разпространение на заразни заболявания. Ще бъдат обсъдени казуси от практиката. Ще бъде обърнато внимание и на изпълнението на одобрени проектни предложения на бенефициенти по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014 - 2020 г., ползвали консултантска услуга от ТОО - Разград към НССЗ.

Основните теми на информационния семинар са следните:

♦Иновативни решения за осигуряване на биологична сигурност в  животновъдните стопанства;

♦ Изпълнение на одобрени проектни предложения на бенефициенти по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014 - 2020 г., ползвали консултантска услуга от ТОО - Разград

Участието в информационния семинар е безплатно и е без предварителна регистрация!

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с г-жа Светлана Димитрова (координатор на ТОО - Разград на НССЗ), тел.: 0888 890 622, е-mail: razgrad.m@naas.government.bg

Програма на събитието може да видите тук.

Заповядайте!